domingo, 6 de diciembre de 2009

Falando pola rúa

Hoxe quero facerme eco dalgúns temas de conversa que se falan en todo o concello:

* O primeiro é sobre que últimamente as repostas que que deberían facer os concelleiros do PP e a alcaldesa estan sendo feitas pola gestora do partido.
Cada día son máis as persoas que comentan a división que hai dentro do partido e así como que cuestionan a posición de Catalina tanto como alcaldesa e como membro de dita gestora. Estanse movendo as cadeiras e os codazos empezan a ser visibles pero os veciños non temos porque pagar as consecuencias como facer un orzamento e os 8 días andar a cambialo, iso non é seriedade.

* Por outra banda a pasividade que estan tendo CODESEVI cos problemas que afectan a parroquia de Vilalonga, formouse para loitar para acadar un pabillón pero agora andan agochados baixo as ás da alcaldesa. Sobre a subestación de Fenosa dicir que no concello tiñan coñecemento das obras que se pensaban facer alo polo mes de maio, pois "supostamente" xa Tino lle comentou a algunhas persoas que se ian facer obras, polo tanto agora non é de recibo que pidan máis paciencia aos veciños de Vilalonga cando esas obras podían ser paralizadas como se fixeron noutros concellos. Por iso vou deixar parte das declaracións feitas por esta organización no mes de marzo deste ano: "la federación vecinal Codesevi (Comisión para o desenvolvemento socio-económico de Vilalonga) llevará a cabo una reunión para solicitar el apoyo de todas las asociaciones y formalizar la propuesta a la compañía eléctrica. «
Primeiro queremos o apoio de todos os veciños e logo pediremos a Fenosa que elimine a subestación do casco de Vilalonga», señalaron fuentes del colectivo." ¿onde andan agora? Con esta pasividade o concello asegurase que non nazca un movemento como RONDA NON ou a PLATAFORMA PO-504 que coa unión de afectos acadaron resultados ou siguen loitando por eles con resultados.