sábado, 30 de junio de 2012

Porque protestan os de Emerxencias?

Escoitar a unha alcaldesa dicir que ela non pode desempeñar o seu labor por menos de 2.700 euros ao mes é de vergoña, e di que si alguén o pode facer por menos que o faga, pois xa sabe que dimita para probar si se pode facer ou non. Dicir que con 2.700 euros non ten hipoteca porque non pode permitila é un insulto a todos os veciños de Sanxenxo e a todos os parados que están facendo números para conservar as súas vivendas. Pero de esto falaremos máis o miúdo esta semana.

Hoxe quero colgar un comunicado que me enviaron onte o traballadores de emerxencias no que expoñen o porque da súa protesta, e que paso a copiar tal cual mo enviaron:

Mensaxe enviado o 28 de xuño do 2012:
"Os traballadores do Servizo de Emerxencias do Concello de Sanxenxo, movilizaranse mañá día 29 de xuño de 2012 para reivindicar as 9.30 da mañá na casa consistorial, os dereitos que lle foron arrebatados.
Debido ó plan de axuste acometido pola xunta de goberno deste concello, os traballadores deste servizo, non só sufriron a xa coñecida baixada de salario do 5% a tódolos empregados públicos, senón que polo devandito plan de axuste SON OS ÚNICOS TRABALLADORES DO CONCELLO QUE VIRON REDUCIDO O SEU SALARIO e nun porcentaxe do 15%.
A maioría destes traballadores, adicados á seguridade do cidadán, que poñen en risco a súa vida os 365 días do ano, non chegan os 1.000 euros netos mensuais.
Por todo isto, reclamarán mañá un trato igual, sobre todo por parte da xunta de goberno, e manifestarán o seu profundo descontento con esta flagrante discriminación á que están sendo sometidos.

PLAN DE AXUSTE, SÍ; PERO PARA VÓS TAMÉN
"

Unha vez personados no Pleno para reclamar os nosos dereitos, queremos facervos coñecedores en máis profundidade da nosa situación. No ano 2006, cando ocurreu a desafortunada vaga de lumes, prácticamente todo o persoal do servizo estuvo dispoñible as 24 horas para facer frente os lumes e prestar axuda os veciños. Froito disto, o equipo de goberno comprendeu e comprobou de primeira man, a importante labor que desenrolabamos e os riscos os que estábamos expostos, non so nesa tempada máis "mediática" senón os 365 días do ano. Logo de manter reunións, consideraron que o salario que percibíamos, na maioria dos casos en torno os 900 euros netos o mes, non se correspondía coas devanditas condicións de traballo extremas, polo que decidiron incrementar o salario dos traballadores en 3.000 euros anuais ese mismo ano. Debido a que non se puido introducir no presuposto e consolidalo no salario, este importe foi introducido en concepto de "Incentivo", pero pola naturaleza do noso traballo, é evidente que non se pode medir a nosa productividade xa que non realizamos tareas de producción. Os anos seguintes, pese á insistencia na necesidade de consolidar e formalizar esa subida salarial, seguise mantendo o concepto de "Incentivo". Xa no 2012, co famoso plan de axuste imposto polo Goberno Central, dende o equipo de goberno, maniféstanos de maneira unilateral e o último día antes de aprobar o devandito plan; que o plan explícitamente impide abonar ningún tipo de incentivos e tampouco e posible aumentar a cuantía do presuposto, polo que seremos os únicos traballadores do Concello que verán reducido o seu salario por motivo de dito plan. Tras intentar negociar unha solución a esta baixada de salario, plantexando diversas alternativas ó equipo de goberno entre as que estaban incluso a reducción de certos dereitos que temos por convenio, o equipo de goberno non puxo nada da súa parte por chegar a acordo. Neste punto, e sen outra saída vímonos na desagradable obriga de facer coñecedores os veciños da terrible inxustiza que estabamos vivindo e por ese motivo nos personamos no pleno do día de hoxe; pleno no que pais de familia que nalgún caso son os únicos mantedores da sua familia e que como se dixo antes cun salario en torno os 900 euros netos o mes, tiveron que escoitar coma a alcaldesa, Catalina González Bea, dixo que "con 2.700 euros eu non me podo permitir unha hipoteca". Polo tanto a propia alcaldesa está admitindo que se ela ten problemas para afrontar o día a día, eses pais de familia con fillos, hipoteca, e un salario en torno os 900 euros netos ó mes, terán 3 veces máis problemas, agravados coa inxustiza e o ataque desta corporación. Tan so se pretende ter dereito a unha remuneración digna polo traballo desenrolado por estes profesionais, e se é necesaria unha reducción do salario do 15% ¿por qué os membros do equipo de goberno non dan exemplo ós veciños e ós traballadores municipais e son os primeiros en aplicalo sobre eles mismos?

sábado, 23 de junio de 2012

Interesante noticia que saiu publicada onte no País:


La Xunta se enreda con Telmo Martín

El pleito por el ‘perdón’ de tres millones a Construcuatro se basa en que el edificio de Silgar carece del preceptivo permiso sectorial del Gobierno gallego
Los únicos informes conocidos de técnicos de la Xunta sobre el edificio de Construcuatro en la playa de Silgar, en Sanxenxo, son los del expediente sancionador, y nadie ha cuestionado su rigor. A la empresa de Telmo Martín —alcalde entonces de la localidad—, según concluyó, le correspondía pagar una sanción de tres y pico millones de euros y reponer la legalidad urbanística. Luego irrumpieron como en comedia de enredo Cristina Paz-Curbera y Llovet, técnica de la Demarcación de Costas de Pontevedra, y Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca y ahora senador. López Veiga condonó aquella sanción con el aval de un informe de Paz-Curbera y aun exponiendo en su resolución que no era de su competencia concluir el expediente, que ya es enredo. Tuvieron que pasar cinco años para que el Tribunal Supremo lo desenredara.
En una sentencia de medio folio, el alto tribunal dictaminó en junio de 2011 que, efectivamente, por la cuantía de la sanción, solo el Consello de la Xunta podía retirar la multa al constructor y dirigente del PP. El expediente volvió, pues, al momento en que sus técnicos formularon la propuesta de sanción. El Consello de la Xunta de Feijóo, sin embargo, con nuevos “informes técnicos” que hurta al Parlamento, según afloró en su último debate, aprobó en septiembre “convalidar” el sobreseimiento que resolvió López Veiga —más enredo— y condonar así la sanción a Construcuatro.
“Fue una carallada”, sostiene Paz-Curbera. Las esquinas de la fachada del edificio de Construcuatro, en primera línea de la playa de Silgar, distan 18,20 y 17.81 metros respectivamente de la línea del dominio público marítimo terrestre. Tendrían que estar a 20 metros, como ordena la Ley de Costas (1988) y lo hacían las normas subsidiarias del urbanismo local (1990). Pero el edificio creció sin que los vigilantes de Costas, contra lo habitual en otros casos, realizaran ningún informe sobre la obra, pese a lo visible y emblemático del lugar. Hasta que la asociación ecologista Salvemos Pontevedra denunció la infracción.
En Sanxenxo gobernaba Telmo Martín (1999-2007) y al enredo se suman los dos organismos hermanados con competencias en la disciplina urbanística del litoral, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Usos do Litoral, de la Consellería de Pesca. El primero lo dirigía José Antonio Rueda Crespo, padre del actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y su tía Paloma era la delegada de Pesca en Pontevedra. Esta coincidencia cobra relieve por el empeño personal del conselleiro Rueda en promover de nuevo a Paz-Curbera para la jefatura de Costas, que ya desempeñó después de su padre.
En la Demarcación de Costas Paz-Curbera es responsable desde 1999 del servicio de Dominio Público, cargo que compatibilizó con la jefatura provincial de Costas (2004-2009) y en el que no ha cesado tras recuncar en esa jefatura en abril pasado.
En Sanxenxo el deslinde de Costas comenzó en 1998 y 14 años después aún no ha concluído, lo que también contribuye a enredos. En la exposición inicial del plan general aprobado por el Ayuntamiento en 2003, por ejemplo, en los planos de la Dirección General de Costas la línea de protección partía en dos el chalet de la propia Paz-Curbera; en los definitivos del plan, sin embargo, lo salvan con una extraña parábola hasta el límite de la piscina.
En 2005, en el “informe aclaratorio” para López Veiga sobre el edificio de Silgar, Paz-Curbera alude a las arduas dificultades encontradas para fijar la línea de protección en la zona y atribuye a un hipotético “error de grafiado” de los propios planos de Costas la indución a la infracción de Construcuatro. Pero en la tramitación del expediente sancionador, según técnicos de Costas consultados, no existe ningún acto ni resolución administrativa de Costas o de Usos do Litoral que, basándose en supuestos planos erróneos, determinara la infracción de la construcción. El “error” que descubre Paz-Curbera remite a que “en un primer momento” la línea se marcó, absurdamente, a 19 metros, distancia que, por lo demás, también invade el edificio.
Este enredo, con todo, a día de hoy se vuelve irrelevante. El Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite el contencioso de Salvemos Pontevedra contra el acuerdo de condonar la sanción a Construcuatro porque su edificio invade la zona de protección “careciendo de la preceptiva autorización sectorial de la Xunta”, el quid de la cuestión, ya que Construcuatro ni siquiera llegó a pedirla. Por esta “carallada”, en fin, “el pobre Telmo Martín” está siendo víctima de “una canallada”, según Paz-Curbera, o de una “persecución inadmisible” por pate de la oposición, según el conselleiro Agustín Hernández. Para enredar lo obvio.
viernes, 22 de junio de 2012

Van vender Punta Vicaño para pagar Monte Faro?

Nas declaracións que lemos hoxe na prensa, en esta ocasión Diario de Arousa, María Deza di que si fai falla venderán patrimonio municipal para pagar os 3,8 millóns de euros da sentenza de Monte Faro:

El Concello baraja deshacerse de patrimonio público para pagar los 3,8 millones de Monte Faro 

n A. B. Sanxenxo
Monte Faro iba a acoger una macrourbanización.
La concejala de Urbanismo, María Deza, no daba ayer por concluido el proceso judicial iniciado por las promotoras del SU 13, en Monte Faro, para recuperar los 3,8 millones de euros que en su día aportaron al Concello.
Deza explicó que el gabinete jurídico del Concello se opuso, en tiempo y forma, al requerimiento realizado por las promotoras de ejecución de la sentencia. Lo hizo porque la tramitación judicial no concluyó. Y es que la administración local presentó un recurso de amparo ante el TSXG tras conocer la decisión del juzgado de Pontevedra de desestimar la petición de revisión formulada por el Concello.
“Estamos espectantes”, explicaba ayer María Deza, que parecía albergar todavía una mínima esperanza de que los tribunales “salven” al Concello de tener que hacer frente a la millonaria devolución.
Sin embargo, y poniéndose en lo peor, la concejala de Urbanismo reconocía que el grupo de gobierno ha abordado este tema en más de una ocasión y que “se barajan alternativas” para poder hacer frente a la sentencia.
“Teniendo en cuenta que el dinero que se percibió de las promotras de Monte Faro se destinó a la adquisición de patrimonio público, de suelo, sería lógico que la solución pasase por lo mismo, por deshacernos de patrimonio para poder solventar esta situación”. La titular de Urbanismo fue contundente al asegurar que de la “capacidad presupuestaria del Concello no va a salir”.
Las tres promotoras de Monte Faro cuentan ya con una sentencia firme que condena al Concello a la devolución de los 3,8 millones, toda vez que entiende que el desembolso de esa cantidad correspondía a una exención de construcción de vivienda pública y no a una cesión voluntaria, como defiende el Concello, amparándose en informes municipales.
La aclaración de estos dos puntos de vistas distantes se retrotrae al año 2009, fecha en la que las promotoras recurren por primera vez al juzgado al no conseguir que sus pretensiones sean atendidas por vía administrativa.
Sin embargo, la resolución de este tema parece estar cerca al restar, únicamente, el posicionamiento al respecto del TSXG. Luego será el momento de buscar financiación o alternativas. n
1. Si os cartos dos dous SU de Monte Faro foron para comprar Punta Vicaño, van vender agora Punto Vicaño?
2. Que patrimonio pensan vender?
3. Tal é como esta o mercado inmobiliario van mal-vender patrimonio municipal para pagar as meteduras de pata deles?
4. Hai un ano decían que non pensaban vender patrimonio nin subir impostos, hoxe xa din o contrario, pero si hai un ano decían que non ian dimitir acaso agora xa o pensan?
( Ironía)
5. Canto é o total que hai que pagar de pleitos perdidos?

martes, 19 de junio de 2012

E agora quen vai pagar?

A noticia do Diario de Arousa de hoxe:

Las promotoras requieren la ejecución de la sentencia del SU 13 y recibir los 3,8 millones 

n A. B. Sanxenxo
La alcaldesa, junto a todo su equipo, en la comparecencia a raíz de la investigación urbanística en Sanxenxo
De nada le ha servido al Concello de Sanxenxo haber presentado a principios de este año un recurso de revisión a la sentencia firme que le obligaba a devolver los 3,8 millones aportados en su día por las promotoras del SU 13, y reclamados posteriormente.
El juzgado no ha tenido en cuenta la petición de revisión, hecha con posterioridad al plazo legal estipulado en la sentencia para presentar recurso. El grupo de gobierno tomara esta decisión después de saber que el gabinete jurídico contratado por el Concello había dejado pasar el plazo formal sin haber recurrido. Al parecer, un error en el correo electrónico de la procuradora hizo que recibiese la sentencia cuando ya no había tiempo de reacción. Pero la explicación no sirvió al juez, que no dará más vueltas a una resolución que ya declaraba firme la sentencia dictada en mayo del pasado año y que obligaba al Concello a devolver los 3,8 millones.
Y la decisión del juez ha permitido a las promotoras dar un paso más y reclamar, también por vía judicial, la ejecución inmediata de la misma, es decir, la urgente devolución de los 3,8 millones de euros.
Fuentes municipales evitaron ayer confirmar cómo se hará frente a esta nueva situación, que supone un fuerte varapalo para una administración local que acaba de suscribir una operación de crédito a diez años por valor de 4,2 millones de euros para hacer frente a sus deudas.


1. É agora quen se vai facer responsable desto?
2. Vai ser a bancarrota de Sanxenxo?
3. Pensan seguir todos tan campantes sen dimisións?

jueves, 7 de junio de 2012

Convocatoria preferentes

A plataforma de afectados por Productos Tóxicos Bancarios ( coñecidos como preferentes) enviame a seguinte convocatoria de reunión para que todos os afectados asistan.


A

PLATAFORMA de AFECTADOS por PRODUTOS TOXICOS BANCARIOS
" O SALNES"
PAPTOBA SALNES


Convoca a tódolos afectados por Produtos Tóxicos Bancarios da Comarca do Salnés e do Concello de Poio, a 1ª Asemblea Extraordinaria, o vindeiro sábado 9 de Xuño as 19:00 horas no auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán en Miraflores – Sanxenxo (ao carón da Policia Local ), co a seguente:
ORDE DO DIA

1º).- Presentación da Executiva da Plataforma do Salnés.

2º).- Intervención de membros da Plataforma do Morrazo

3º).- Nomeamento dos Delegados da Plataforma Sanxenxo - Meaño.

4º).- Plan de actuacións inmediatas e a longo plazo na comarca.

5º).- Rogos e preguntas.

Prégase a maior asistencia porque...afectados somos TODOS, e só a UNION fai a FORZA
NON TE ESQUEZAS...A S I S T E
e-mail: plataformasalnes@hotmail.es

miércoles, 6 de junio de 2012

Foi falar a máis adecuada

Non salgo do meu asombro o ler a seguinte noticia no Diario de Arousa:

La jefa de Costas tacha de “canallada” la multa de tres millones a Construcuatro 

REDACCIÓN > SANXENXO
Curbera achaca a un error gráfico de Costas el problema del edificio . T. M.
La jefa de la demarcación de Costas en Pontevedra, Cristina Paz Curbera, tachó ayer de ‘’canallada” la multa de tres millones de euros a la empresa Construcuatro por invadir el dominio público en la construción de un edificio en la playa de Silgar.
El socio de la compañía y ex alcalde de la villa Telmo Martín se reservó una vivienda en el inmueble, sobre el que recayó una multa de tres millones que fue levantada por la Xunta el pasado diciembre e que está pendiente de un recurso judicial de la asociación ecologista Salvemos Pontevedra. “O de Construcuatro foi unha carallada, eu non quero falar disto porque foi unha canallada”, señaló Paz Curbera tras un encuentro con el delegado de la Xunta en Pontevedra.
Después explicóu que la propuesta de sanción por invadir la línea de 20 metros de dominio público partió de un “erro de grafiado importantísimo nos nosos planos desde 1998” que el propio servicio de Costas detectou “por casualidade”. “Culpa deles non era, metemos a pata os de Costas, a empresa que fixo o deslinde que grafiou mal a protección. Eu téñoo demostrado”, afirmó.
La jefa de Costas, que volvió a su cargo el pasado mes de abril como consecuencia del cambio de Gobierno, aseguró que el problema afecta a todos los edificios ante la playa de Silgar “pero claro, como era Telmo todo o mundo contra o pobre Telmo ou o alcalde que fora”. “Cebáronse con el e non tiñan razón”, adujo, tras decir que la cuestión “é moi fácil de legalizar cun estudo para a homoxeneización da fachada marítima”.